Tips til dekking med bestikk

Bestikket som skal benyttes først plasseres lengst vekk fra tallerkenen. Man spiser med bestikket ytterst først og deretter innover mot tallerkene. Som regel blir det da en liten forrettskniv som havner lengst høyre, og en liten forrett gaffel som plasseres lengst til venstre. Serveres det en suppe legges skjeen innenfor forrettskniven på høyre side. Den har da ingen tilsvarende til venstre. Følges suppen opp av en fiskerett dekkes det med en fiskekniv innenfor suppeskjeen til høyre og en fiskegaffel innenfor forrettsgaffelen. Nærmest tallerken kommer det bestikket man spiser hovedretten med

Bestikk til dessert

Hvis det skal dekkes med både skje og gaffel for desserten plasseres skjeen nærmest glasset med håndtaket plassert mot høyre og gaffelen under håndtaket plassert mot venstre.

Man dekker kun på med skje når desserten er mer flytende.

Det er selvfølgelig greit å dekke på med dessertbestikk når de skal brukes, akkurat som du da også kan sette frem glass til portvin eller annen drikke til dessert.